„Златен орех“, първата в България мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование, обявява национален конкурс с фокус върху опазването на околната среда и ролята на човека.
Клуб Приятели на Природен парк «Врачански Балкан» и Фондация «Екоцентрик» имат удоволствието да Ви поканят на регионална среща - дискусия във връзка с изпълнението на проект “Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”. Проектът се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 и ще се изпълнява на национално ниво с участието на 6 партниращи организации.
Страници:    1  2  3