Проект за неформално образование за устойчиво развитие с шест регионални срещи през пролетта
Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие” ще проведе шест срещи в страната през април, май и юни бе обявено на пресконференция в Национален пресклуб БТА на 11 март 2015.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие” ще проведе шест срещи в страната през април, май и юни с обучители, журналисти, нестопански организации и други образователни експерти от неформалното и формалното образование, бе обявено на пресконференция в Национален пресклуб БТА

Регионалните срещи ще служат за установяване на потребностите и за обратна връзка от тези целеви групи що се отнася до структурата и съдържанието на платформата, както и ще спомогнат за дефиниране на критерии за качество на образованието за устойчиво развитие. Датите на срещите са:

 

  • Враца – 01.04.2015
  • Ловеч – 07.04.2015
  • Варна – 25-26.04.2015
  • Пловдив – 22.05.2015
  • С. Гудевица – 25-26.05.2015
  • София – 04.06.2015

 

Целта на уебплатформата е да предостави възможност на организациите, предлагащи услуги в сферата на неформалното образование за устойчиво развитие, да намират партньори, да обменят целеви опит, да повишават капацитета си и да популяризират дейностите си. Уебсайтът ще служи на гражданските организации, на медиите, местните общности, учащите и, не на последно място, на образователните институции в страната.

Участниците в пресконференцията - Христина Банчева, Директор на Фондация „ЕкоЦентрик” и ръководител на проекта, Донка Калчева, Ръководител проекти в Народно читалище „Бъдеще сега”, Анелия Павлова, Експерт в Сдружение Зелени Балкани и Любомира Колчева, Директор на Фондация „ЕкоОбщност”, наблегнаха на значението на проекта в съвременните динамични условия за живот. Желанието им е темата да навлезе по-актинвно в обществения дневен ред, предвид интердисциплинарния характер на образованието за устойчиво развитие и универсалността на неформалните образователни подходи.

Образованието за устойчиво развитие се разбира като процес на личностно и социално развитие, който продължава през целия живот, и чрез който се придобиват знания и умения и се формират перспективи и ценности. То интегрира икономически, екологичини, социални и културни аспекти на живота и изгражда отговорно поведение към целия заобикалящ ни свят.

В рамките на проекта, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България, Фондация „Екоцентрик” обединява сили с Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно Читалище „Бъдеще сега 2006”. Партньорите от Враца, Ловеч, Варна, Пловдив, с. Гудевица и София очакват проектът да стартира широк обществен дебат за необходимостта от преподаване с подходящи методи на актуални знания и умения за устойчиво развитие, предвид чувствителната им липса в настоящите учебни планове в България.

 Назад