ЖУРНАЛИСТИ СЕ ЗАПОЗНАХА ОТБЛИЗО С ЕТАПИТЕ НА ЗАЛЕСЯВАНЕ

Журналистическо пътуване на територията на Държавно горско стопанство Монтана с цел    популяризиране на процесите по залесяване на нови насаждения и    горскостопанските дейности, свързани с тях  бе осъществено в началото на месец    декември 2023г. Пътуването бе част от информационната кампания на Северозападно държавно предприятие за информиране на широката общественост за приноса на ЕС и Оперативна програма: „Околна среда 2014 -2020г.“ за модернизацията на залесителните процеси чрез закупуване на нова техника за почистване, почвоподготовка, залесяване и разсадниково производство, както и създаване на по-добри условия за работниците и служителите, които работят на терен и повишаване на заетостта в Северозападният регион.


    Представители на 9 регионални   медии от Враца, Видин и Монтана се включиха в инициативата.  Пътуването обхвана два етапа на   горско-стопанските дейности по проекта – почвоподготовка и отглеждане на  залесени фиданки.


    В присъствието на журналистите бе извършена демонстрация на почвоподготвка в село Владимирово за  залесяване на тополови култури чрез новозакупения по проекта трактор   „Kubota“ и прикачения към него инвентар /свредел/. С тракторът бяха отворени   посадъчни места за залесяване на фиданки на предварително маркирани места.  " С помощта на техниката значително се   улесняват лесокултурните дейности, провеждани от стопанството, и с това   се дава възможност да се избегне тяхното осъществяване чрез наемане на   техника от частни фирми", заяви директорът на ДГС-Монтана, инж.  Александър Александров. "Освен че се пести време, се извършват   горско-стопански дейности и на по-трудно достъпни терени" - допълни той. Механизираната   почвоподготовка позволява на ден да се отворят над 300 посадъчни места   за залесяване. Журналистите посетиха и залесен през изминалата година горски терен в землището на с. Владимирово. На място горските служители обясниха дейностите по отглеждане на фиданките, след тяхното залесяване.   

 

В момента Държавното горско стопанство - Монтана извършва  залесяване в землищата на общините Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Лом,   Вълчедръм и др.

Журналистическото пътуване даде възможност на журналистите отблизо да се запознаят с отделните етапи на залесяване и отглеждане на горски насаждения.

 

Пътуването се осъществи по проект   „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания   и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез   прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на   Северозападно държавно предприятие, изпълняван от Северозападно държавно предприятие.“Назад