Северозападно държавно предприятие ще залеси над 3600 дка гори

Първа пресконференция на „Северозападно държавно предприятие“/СЗДП/ Враца, се състоя днес – 19 януари, по повод изпълнението на проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“.

Събитието се проведе от 11.00ч в хотел „Хемус“ в град Враца. На него присъстваха официални гости, като инж. Елена Величкова – технически сътрудник по проекта от Министерство на земеделието, Георги Митов – областен управител на Враца, инж. Светослав Славчев – областен управител на Ловеч, Иван Петков – областен управител на Плевен, инж. Петър Петров – директор на РДГ Ловеч, инж. Сашо Каменов – директор на РДГ Берковица, инж. Николай Йорданов – директор на РИОСВ-Враца, Славей Тоширов и Иван Ташков - членове на Управителния съвет на СЗДП. На пресконференцията присъстваха всички директори на 23-те Държавни горски и ловни стопанства на територията на СЗДП, както и 13-те местни координатори от стопанствата – обект на изпълнение на проекта. Присъстваха още представители на регионалните медии – телевизия „Кейбъл Ком“ Враца, вестник „Северозапад днес“, вестник „Конкурент“,  радио „Фокус“Враца, радио „Видин“, БТА.

 

Проектът се реализира, благодарение на безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз в размер на 9 956 304,94 лв. без ДДС, от които 8 462 859, 20 лв. европейско финансиране и 1 493 445.74 лв. национално съфинансиране, съгласно подписан Договор № BG16M1OP002-3.035-0003-C01/Д-34-65/23.10.2022г с Министерство на околната среда и водите по Оперативна програма: „Околна среда 2014 -2020г.“. Продължителността на проекта е 13 месеца, с начало 23.12.2022г и край 31.12.2023г.

Пресконференцията бе открита от директора на „Северозападно държавно предприятив“-Враца, инж. Веселин Нинов. Той подчерта, че СЗДП за първи път е бенефициент по такъв мащабен проект, който основно е насочен към залесяване на над 3 600 дка държавни горски територии в 13 държавни горски стопанства – Враца, Мездра, Видин, Монтана, Берковца, Оряхово, Никопол, Плевен, Ловеч, Русалка-Априлци, Чипровци, Лом и Говежда. Ръководител на проекта е инж. Томислав Колов, зам. директор в предприятието.

„Нашата основна мисия е да информираме широката общественост, какви са целите и задачите, стоящи пред нас в следващите 12 месеца, в които ще изпълняваме 10 различни вида дейности“, заяви инж. Нинов. По думите му реализирането на проекта ще даде възможност да бъде усвоен един сериозен финансов ресурс за предприятието и добави, че такива проекти се изпълняват в момента и в останалите 5 държавни предприятия. “Това е огромна помощ с европейски средства от страна на държавата за сектора „Горско стопанство“. Убеден съм, че след реализацията на проекта, предприятията ще са още по-стабилни -  с техника и със средства за значими дейности в интерес на цялото общество“, заяви инж. Веселин Нинов. Директорът изрази надежда, че проектът ще приключи успешно в края на 2023г., като се надява и за в бъдеще предприятието да има възможност да изпълнява други подобни проекти.

В последвалата същинска част, инж. Николай Ненчев от „Природен парк “Врачански балкан“ представи пред гостите мултимедийна презентация за предмета, целите, основните дейности и очакваните резултати от бъдещото изпълнение на проекта. Oбластният управител на Ловеч, г-н Светослав Славчев, изрази мнение, че европейските средства по проекти са допълнителни средства, които са един плюс за бенефициентите по различните програми. Той  изрази готовност за сътрудничество със СЗДП в рамките на инициативата „Седмица на гората“, която е част от дейностите по  проекта на предприятието.Назад