Обучение за емоционална и социална интелигентност

От 8 до 15 юли 2018 в Латвия се проведе международно обучение "Inside Outside" за Социална и емоционална интелигентност. Целта на обучението е да повиши качеството и да насърчи професионализма при работата с младежи, както и да развие професионалните и лични компетенции на участниците за по-нататъшни дейности в областта на младежта. В обучението взеха участие 30 младежки работници от 10 държави, сред които и представители от Клуб Приятели на Природен парк "Врачански Балкан".  В рамките на една седмица бяха представени различни игри, методи и инструменти, свързани с разпознаване и управление на емоциите, споделяне на лични практики, техники и опит при работа с младежи, дискутиране на бъдещи съвместни проекти. Всички резултати от обучението ще бъдат представени по време на двудневен семинар в Младежки еко лагер в с. Очин дол през месец спетември, което ще се организира от българските участници в "Inside Outside". 

Обучението е съфинансирано по програма Еразъм+: Младежки дейности

 

 Назад