Екоцентричен Коледен базар

Клуб приятели на Природен парк "Врачански Балкан" ще вземе участие в Екоцентричен Коледен базар на 17 декември в гр. София. В рамките на инициативата клуба ще предложи на посетителите рекламни материали и благотворителни тениски с белоглави лешояди. Тениските са изработени в рамките на проект  „Млади водачи за опознаване и опазване на биоразнообразието в района на Натура 2000 защитени зони „Врачански Балкан“ и „Западна Стара планина и Предбалкан“ на фондация Екообщност. 

Събраните средства ще бъдат дарени на Дружество за защита на хищните птици за подпомагане на дейности по възстановяване и опазването на белоглавите лешояди в природен парк "Врачански Балкан".

 
Коледният базар се организира от фондация "ЕкоЦентрик" на 17.12.2016 от 10 до 18 часа на адрес ул. Царибродска №51-59, вх. А, ет. 1 (в близост до метростанция Константин Величков).
 
Повече инфо на 
https://www.facebook.com/events/368469260158722/


Назад