Младежи се обучиха за водачи по опознавателен екотуристически маршрут в ПП „Врачански Балкан“

18 ученици от Вършец и Берковица предпочетоха да останат в учебната атмосфера след края на учебната година и започнаха лятната си ваканция с участие в зелено училище, където бяха обучени за водачи по опознавателен екотуристически маршрут в природен парк „Врачански Балкан“.

В периода 5-8 юли 2016 г. фондация „ЕкоОбщност“, в партньорство с Дружеството за защита на хищните птициСОУ „Иван Вазов“- Вършец и Лесотехническата гимназия – Берковица, събра във Вършец младежите за едно интересно преживяване, наситено с по-различни от стандартните за училище занимания и учебни форми. Разнообразните практически дейности имаха за цел да запознаят учениците със защитените видове птици, характерни за района, както и да развият у тях по-критичен поглед, помагащ да отсеят доброто качество сред множеството предлагани услуги за гостите на града. Младежите посетиха 14 заведения и хотела и проучиха предлаганите местни и други ястия, както и потенциалния интерес на посетителите за пешеходни турове с опознавателна цел в региона. Всички интервюирани места за настаняване изказаха желание и интерес да се включат в популяризиране на познавателния маршрут „Белоглавият лешояд в природен парк „Врачански Балкан“ и да предоставят информация на своите гости.

Най-вълнуващата част от програмата за младежите в обучението безспорно остана срещата с белоглавите лешояди край с. Долно Озирово. Това е един от четирите вида лешояди, които се срещат в Европа и у нас – защитен вид, за чието възстановяване в Стара планина се работи вече над 10 години от неправителствени организации в сътрудничество с дирекциите на няколко природни парка. Практическото обучение на терен включваше преход по опознавателния екотуристически маршрут. Хубавото време създаде отлични условия за наблюдение с бинокли и зрителна тръба на над 20 птици. От специално изградено укритие, на повече от 500 метра отстояние от адаптационната клетка (волиера) и двете скали, на които най-често кацат птиците, младежите успяха да ги видят отблизо и научиха любопитни факти за вида.

Успешното възстановяване на лешоядите на територията на Врачански Балкан се дължи на спазването на строга методология, която включва едномесечен престой в Спасителния център за диви животни в Стара Загора под карантина на изпратени от европейски центрове птици, след което те се транспортират и настаняват във волиерата. Там престояват поне една година преди да бъдат пуснати на свобода в природата. Преди това се поставят маркери на крилата им или пръстени, за да могат да бъдат проследявани при движението си. Тъй като снасят само по едно яйце годишно, е изключително важно с действията си човекът да не нарушава спокойствието им, особено по време на размножителния период. Младежите и сами се убедиха, че човешкото присъствие може бързо да внесе смут сред птиците. Забелязали присъствието на голямата група посетители, при все използването на укритието за наблюдение, белоглавите лешояди не останаха по скалите до края на прехода.

По време на заниманието младежите имаха късмет да наблюдават още и белоопашат мишелов и черен щъркел – две птици, характерни за района и също включени в Червената книга на България като застрашени. При обхождането на маршрута, към младежите се присъединиха и техни съученици-творци, които запечатаха във фотографиите и рисунките си красивата природа на Врачански Балкан и белоглавите лешояди.

През следващите седмици младежите ще се подготвят за първите си самостоятелни обиколки като водачи с групи туристи по маршрута. Те ще се състоят на 6 и 7 август 2016 г., в рамките на предстоящия Празник на курорта, минералната вода и Балкана „Вършец 2016“.Назад