Конкурс „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“
„Златен орех“, първата в България мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование, обявява национален конкурс с фокус върху опазването на околната среда и ролята на човека.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

 ученици от 8. до 12. клас

 учители в средно образование

 нестопански организации и институции, извършващи образователни дейности

 социално отговорен бизнес

Категория за ученици

Кой е най-интересният час, свързан с природата и човека, който сте имали досега? А какъв час си мечтаете да имате? Разкажете ни за най-готиния час по опазване на околната среда и мястото на човека в нея, на който сте присъствали или искате да имате, като ни изпратите:

- рисунка – снимка на рисунката в дигитален формат или самата рисунка в дигитален формат заедно с кратко описание към нея, от което да става ясно дали това е идея за провеждане на часа или вече проведен час,

или

- видеоклип – връзка (link от youtube, vimeo, vbox7 или друг сайт за споделяне) към свой клип с продължителност до 10 минути заедно с кратко описание към него, от което да става ясно дали това е идея за провеждане на часа или вече проведен час.

За участие ще се допускат ученически отбори, състоящи се от до трима ученици, от 8. до 12. клас, и един техен учител.

Категория за учители

Имате идея за провеждане на един необикновен час по опазване на природата и мястото на човека в нея? Опишете ни я в свободен текст до 1 печатна страница.

Категория за нестопански организации и институции, извършващи образователни дейности

Представете ни своята най-успешна образователна инициатива или занимание, като ни изпратите:

- описание в свободен текст до 1 печатна страница; или

- снимка и свободен текст към нея до 1 печатна страница; или

- връзка (link от youtube, vimeo, vbox7 или друг сайт за споделяне) към видеоклип с продължителност до 10 минути и свободен текст към него до 1 печатна страница.

Категория за социално отговорен бизнес

Ако вашият бизнес има активно отношение към образованието като път за постигане на устойчиво развитие, включете се в конкурса, като ни представите най-добрата си практика или иновация (услуга, игра, играчка, книга и др.) в областта на екообразованието или извънучилищното образование. Изпратете ни описание в свободен текст до 1 печатна страница и приложете онагледяващи материали по своя преценка.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ?

Изпратете своите предложения до 10.02.2016 г. на our@zlatenoreh.net или на адрес: гр. София, ул. Царибродска 51-59, вх. А, ет. 1, за Фондация „Екоцентрик“ (важи датата на пощенското клеймо). Не забравяйте да напишете своите имена, училище/организация, населено място, ел. поща и телефон.

С участието си в този конкурс се съгласявате предложенията и имената Ви да бъдат публично известявани и публикувани в печатни и онлайн медии. Всички желаещи могат да участват с до 3 предложения в своята категория. Приемат се кандидатури само на български език и за занимания, осъществявани на територията на страната.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ:

10.01.2016г. - 10.02.2016г.

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ КОНКУРСЪТ?

Получените в срок предложения ще бъдат разгледани от жури, което ще излъчи победителите и подгласниците във всяка от категориите. Печелившите ще бъдат обявени в интернет на zlatenoreh.net и https://www.facebook.com/ourbg.

Наградите ще бъдат връчени през март по време на заключителното събитие по проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“. Всички печеливши ще бъдат уведомени и по имейл.

НАГРАДИТЕ!

Трите най-добри идеи в категория Ученици получават неформален обучителен уикенд в младежкия интерпретационен еколагер в село Очин дол (община Мездра), Природен парк „Врачански Балкан”.

За всички участници се осигуряват нощувки, храна и двудневно занимание. Транспортните разходи са за сметка на участниците.

Трите най-добри идеи в категория Учители и трите най-добри идеи в категория Нестопански организации и институции получават неформален обучителен уикенд в „Училище сред природата” в село Гудевица, Смолян. За всички участници се осигуряват нощувки, храна и двудневно занимание. Транспортните разходи са за сметка на участниците.

В категория Нестопански организации и институции наградите важат за един представител от организациите-победители.

Трите най-добри идеи в категория Социално отговорен бизнес получават почетна статуетка „Златен орех“ и безплатно рекламно позициониране в първата в България мрежа за образование за устойчиво развитие „Златен орех“.

За повече информация и въпроси, пишете на our@zlatenoreh.net, https://www.facebook.com/ourbg или посетете страницата zlatenoreh.net.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.

www.ngogrants.bgНазад