Клуб приятели на ПП "Врачански Балкан" ще разработи образователни турове за отговорно потребление

Клуб приятели на ПП "Врачански Балкан" се включва проект КонсУмувай. Това  e образователен интерактивен проект на Фондация „Екоцентрик”, насочен към младежи в гимназиална възраст. Той се фокусира върху отговорното потребление в динамично променящите се глобални условия за живот, като обученията ще се провеждат на открито под формата на градски обиколки в София, Враца, Ловеч, Пловдив, Благоевград и Пазарджик. Темите на „КонсУмувай” са от ежедневен характер и винаги актуални: кафе, шоколад, месо, облекло, обувки, електронни джаджи. Туровете ще бъдат провеждани от предварително обучени доброволци - "мултипликатори" и ще дават добри примери за справедлива търговия и отговорна консумация от социална, екологична и икономическа гледна точка. 

През месец септември, експерт от Клуба ще вземе участие в обучение в гр. Берлин с мултипликатори от България и Германия, която ще послужи за придобиване на по-задълбочени познания по идентифицираните проблеми и техните решения и за укрепване на младежката мрежа. С помощта на мултипликаторите ще бъдат реализирани по 2 пилотни тура в шестте града в България. По време на туровете чрез активни методи на обучение учениците ще бъдат въвлечени в реални ситуации, които да провокират у тях критично мислене и формиране на активна гражданска позиция.

Проектът е финансиран от Германската фондация за околна среда – DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) и ще бъде осъществен в рамките на 18 месеца в партньорство с германската организация Сдружение BUNDjugend.Назад