Между Приятели и съседи - Развитие на малдежки туризъм между Северозападна България и Репубика Румъния

Проектът изпълнява следните дейности:Проучване на резултатите постигнати с проект за създаване на туристическа мрежа в 6 общини от Северозападна България реализиран през 2005 година. Обновяване на информацията за състоянието на туристическите обекти от 6-те обследвани общини от Северозападна България;Проучване на туристическия потенциал на Общините Видин и Плевен;Провеждане на обучителен семинар с участието на идентифицираните нови участници от туристическия бранш от общините Видин, Плевен, Оряхово, Враца, Монтана, Берковица, Белоградчик и Вършец;Обновяване на издадените рекламни материали по предишен проект;Обновяване на интернет сайта www.nasam-natam.com Съзадване на рекламен филм, представящ възможностите за туризъм в Северозападна България;Промоция на филма в гр. Крайова – Румъния;Провеждане на 3 обучителни семинара в сферата на планиране в областта на туризма с представители на местни власти, бизнес и НПО от района на Крайова;Създаване на стратегия за развитие на младежкия туризъм между Северозападна България и Р Румъния;Провеждане на заключителна среща с партньорите по проекта.< Партньори по проекта   Община Оряхово и Фондация “Румънски екологични дейности” – КрайоваНазад