Създаване на пилотна система за младежки туризъм между Република Румъния и Северозападна България
Проектът цели развитие на туризма в Северозападна България чрез трансграничен обмен.

 Специфичните цели на проекта са разработване на иновативна система намаления при младежки пътувания, създаване на мрежа за младежки туризъм между Република  Румъния и Северозападна България, включваща подходящи обекти от шест български общини от Северозападна България и промоция на младежки инициативи от двете страни на границата.В рамките на проекта бе създадена мрежа от обекти за младежки пътувания, система за он-лайн резервации, проведени серия от обучителни семинари, разработена уеб-страница, рекламни материали и др.Проектът бе финансиран по програма PHARE на ЕС - BG 2002/000-623-04 Cros-border Cooperation, Bulgaria -  Romania Назад