Проект: Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна
Предмет на проекта е повишаване на заетостта в област Враца, чрез квалификация на безработни и преквалификация на безработни в сферата на туризма в северозападния регион-области Видин, Монтана, Враца.

 Бенефициенти по проекта са над 220 души от трите области.   Проектът се реализира в момента, като очакваните резултати са свързани с получаване на професионални умения и шансове за трудова заетост на 40 % от бенефициентите.   Клуба е партньор по проекта, като експерти от Клуба са изработили учебните програми и провел обучението във Враца и Монтана по модулите Екскурзоводство и Анимация в туризма.   Донор на проекта е ФАР 2000 на ЕС-Професионално обучение.Назад