Проект "Село "Лютиброд - чисто, китно, работливо"
Предмет на проекта е изграждане на Център за сувенири и изделия, дело на местни майстори "От нас-та по света"-2 и подобряване жизнената среда в селото.

Към проекта са предвидени изграждането на парк "Баба Илийца", детска площадка, система за устойчиво събиране на битовите отпадъци и др.

Проектът е реализиран през месец Юли 2003 год. Резултатите от изпълнението му са свързани с разнообразяване на туристическото предлагане, естетизация на средата, допълване доходите на местните хора и развитие на туризма.

Клуб “Приятели на Природен парк “Врачански Балкан” е водещ партньор по проекта. Клубът стопанисва и управлява изградения по проекта център за сувенири “От нас – та по света” – 2.

Стойността на проекта е 14 700 лв.

Донор по проекта е Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС), адрес-София, ул. "Сан Стефано" 22, Назад