Проект: Посещение на европейска конференция
Предмет на проекта е посещение на първата европейска конференция на защитените територии от Европейските планини, проведена в Шамбери-Франция-2002 год.

Kато резултат от участието в конференцията бе пренесен ценен опит от Европейските практики, свързан с устойчивото развитие на туризма в защитените територии и осъществени множество контакти. Клуб Приятели на природен парк Врачански Балкан бе бенефициент по проекта, като председателят на УС Т. Милева и Н. Ненчев – член на Клуба взеха участие във форума.Стойността на проекта е 1 420 EUR. Средствата са осигурени от Програма ФАР-АКСЕС 2000 -Участие във форуми.Назад