Проект Изграждане на тренинг-пътека "В света на екологията"
Предмет на проекта е изграждане на еколого-образователен маршрут, като част от комплекс Горски дом.

Маршрутът е предназначен за ученици и дава възможност за запознаване с базисни понятия от екологията в естествена среда. Към проекта бе издадена рекламна дипляна и Наръчник на учителя по екология. Пътеката се намира на територията на Природен парк Врачански Балкан на 20 км. от гр. Враца и е добър инструмент за обучение по екология. Маршрутът бе включен в програмите на всички врачански училища и се радва на голяма популярност. Посещава се от организирани групи ученици от София и страната. Клуб Приятели на природен парк Врачански Балкан е водеща организация, реализирала проекта.

Цената на проекта е 3 700 EURO

Донор по проекта бе Посолство Кралство Холандия - Р БългарияНазад