Покана за регионална среща-дискусия за Образование за устойчиво развитие във Враца
Клуб Приятели на Природен парк «Врачански Балкан» и Фондация «Екоцентрик» имат удоволствието да Ви поканят на регионална среща - дискусия във връзка с изпълнението на проект “Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”. Проектът се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 и ще се изпълнява на национално ниво с участието на 6 партниращи организации.

В рамките на проекта ще бъдат създадени критерии за качество на образованието за устойчиво развитие и уебплатформа, които ще подпомогнат организациите, работещи в сферата, за предлагане на качествени програми, набиране на участници в тях и широкото им прилагане.

Критериите за качество на образованието за устойчиво развитие ще осигурят ефективност на инициативите на НПО, а на потребителите ще гарантират сигурност, удовлетвореност и легитимност на участието в тях.

Целта на регионалната среща е да се представи изработената до момента концепцията за знак за качество и тестов модел на национална интернет платформа като същевременно се съберат всички предложения от участниците за подобряването на тяхната функционалност.

Срещата е подходяща за:

  • Неправителствени организации, предлагащи различни форми на неформално обучение;
  • Читалища, библиотеки, младежки центрове, музеи, центрове за работа с деца и др;
  • Учители, експерти от РИО, педагози, обучители, ръководители на еко клубове; 
  • Фирми и стопански организации, предлагащи обучителни курсове, занимателни програми и анимации;

Регионалната среща ще се проведе на 1 април 2015 г. в Приридозащитен център „Натура”. 

за повече информация и регистрационна форма за участие, моля пишете на klubpriateli@abv.bg или се свържете с регионален координатор Оля Генова на тел. 0885 36 77 84Назад